E-MAIL DELIVERY MONITORING
ZEKERHEID DAT E-MAILS AANKOMEN

U heeft een eigen mail platform met SMTP server en wilt geen gebruik maken van een SMTP relay oplossing. Maar u heeft wel twijfels over de reputatie van uw eigen IP nummers, uw DNS en email authenticatie instellingen en of u wel alle maatregelen neemt die van invloed zijn op uw email delivery. Kortom, u wilt zekerheid dat al uw emails, nu en in de toekomst, in de inbox van de ontvangers terecht komen. Dan kunt u gebruik maken van onze email delivery monitoring dienst. Daarvoor gebruikt Reputy interne en externe gegevens. Interne gegevens (indien u over deze beschikt) bestaan uit logfiles van uw SMTP server. Deze gegevens kunnen worden gecombineerd met de data die we ontvangen van internet en mail service providers. Waardoor een volledige en continue rapportage volgt van de email delivery van uw mail platform per IP adres en verzenddomein.

GEBRUIK UW EIGEN SMTP SERVER

U heeft twijfels over de email delivery van uw SMTP mail platform. Maar u wilt geen gebruik maken van SMTP Relay. Dan kunt u gebruik maken van onze email delivery monitoring diensten. Reputy voert eerst een audit uit om uw hele mail activiteiten door te lichten met betrekking tot de email delivery. Dat betreft de SMTP instellingen, de online reputatie van uw IP nummers en domeinen. Tevens zullen we u adviseren welke settings moeten worden doorgevoerd op het gebied van email authenticatie (SPF, DKIM), feedbackloops e.d..

24/7 INTERNE EN EXTERNE MONITORING

Een goede email delivery is het resultaat van een correcte mail cyclus waarbij correcte en volledige instellingen van de SMTP servers en DNS settings. Waardoor de email authenticatie parameters zoals Sender ID, SPF (Sender Policy Framework), DKIM (Domain Keys Identified Mail) juist wordt uitgevoerd en geïnterpreteerd door ISP's, Mail Service Providers en mail clients. Het continue bewaken van de email delivery is essentieel. Immers, instellingen bij partijen in de hele email delivery keten veranderen dagelijks. Als de email delivery optimaal is, dan nog kan het voorkomen dat van de ene op de andere dag uw email een spam filter activeert waardoor de email delivery bij specifieke ISP's hapert. Reputy maakt gebruikt van interne (uw logfiles) en externe bronnen (data van ISP's en reputatie data van IP's) om uw email delivery 24/7 te bewaken.

ONLINE REPUTATIE MANAGEMENT

De online reputatie van uw SMTP mail server is bepalend voor de kans dat uw email ook in de inbox folder van de ontvanger terecht komt.

Als verzender van e-mail krijgt u van ISP's en externe partijen een reputatie aangemeten. Deze score bepaalt of u als spammer of als betrouwbare verzender behandeld wordt. Een goede reputatie zorgt voor optimale email delivery en biedt u de grootste kans dat e-mail daadwerkelijk de inbox bereikt. Door het continu managen van uw reputatie als verzender van e-mail behaalt u de beste email deliverability resultaten. Reputy bewaakt als onderdeel van de email delivery monitor uw reputatie cyclus. En we zullen proactief contact met u opnemen als merken dat instellingen of activiteiten door u kunnen worden verbeterd.

TRACKING EN RAPPORTAGES

De statistieken en rapportages die we terugkoppelen hangen af van de bronnen die we tot onze beschikking hebben. Indien we toegang hebben tot de logfiles van uw SMTP server zijn we in staat meer gedetailleerde rapportages terug te koppelen. De data uit logfiles, voor zover beschikbaar, worden aangevuld met email delivery data uit externe bronnen. Inbegrepen zijn de belangrijkste afleverstatistieken zoals aantal aangeboden en afgeleverde email, bounces naar type, snelheid van aflevering, informatie per ISP, Spam complaints, reputatiescores, e.d.. Afhankelijk van de gegevens die beschikbaar zijn zal een rapportage op maat worden aangeboden.

SUPPORT

Reputy levert u ondersteuning per telefoon en via email. Reputy levert support gedurende de werkdagen tussen 9:00 - 17:30 uur. Bij kritische toepassingen wordt 24/7 support geleverd op aanvraag. Naast reactieve support zullen we ook proactief u adviseren over welke wijzigingen u kunt toepassen om de email delivery te verhogen en blokkades te vermijden.

Contact

MEER WETEN?

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over onze dienstverlening.
Contact
GO!
Privacystatement© 2021 Reputy is onderdeel van Rapidsugar
X

rapidsugar lab mails

Meld je aan

Bedankt voor je aanmelding!
Oops! Something went wrong while submitting the form.